Maandelijks archief: mei 2013

Jouw ego verdient de hoogste liefde !

Tja, je weet het ongetwijfeld even goed als mij: wat je (energetisch) uitstuurt, trek je ook terug aan. Of:  je zal oogsten wat je gezaaid hebt.

Onze gedachten zijn grote krachten. Het zijn de draden waarmee de werkelijkheid die we ervaren gesponnen wordt.
Prachtig !!! Toch ? Wanneer ik mezelf doordrenk van dit besef gaan mijn lichaamscellen spontaan bubbelen van levensenergie.

Wat een Grote gift hebben we gekregen als mens ! : Leven op een wonderbaarlijk mooie planeet en daarbovenop de keuzemogelijkheid over hoe we dit leven wensen in te vullen. (Ik ga er spontaan van dans-wiebelen op mijn stoel hihi)

Maar waarom voelt niet iedereen dit zo ? En waarom is er zoveel verdriet en miserie in de wereld ? 

Wetenschappers in de kwantumfysica en in de kwantummechanica ontdekken in hun ‘proeven’ al jarenlang dat ‘DE’ werkelijkheid niet bestaat. Integendeel, ze komen erachter dat er oneindig veel werkelijkheden zijn die allemaal naast elkaar bestaan !! Ze hebben een ‘veld’ ontdekt waarin alles mogelijk is en dat zich ‘plooit’ naargelang de ‘impuls’ die eraan doorgegeven wordt.
Conclusie: de werkelijkheid die ieder mens afzonderlijk ervaart wordt bepaald door zijn specifieke manier van spelen met en creëren in dit veld.
Men is er in de wetenschap echter nog niet over uit hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat en hoe we als mens de werkelijkheid (bewust óf onbewust) ‘kiezen’ die we ervaren.

Ik ben er zelf van overtuigd (na jaren intens hierrond aan de slag te zijn geweest) dat onze manier van waarnemen bepaald wordt door ons ego. Ego, in de definitie van : het neutrale (goede noch slechte) geheel van al onze gedachten over onszelf en over het leven.

Deze gedachten zijn vrije gedachten. Dat betekent dat we vrij zijn om ze aan te passen naargelang we dat wensen !!

Een ego hebben is in mijn ogen dus een groot Geschenk. Want ons ego is de plek waar onze vrije wil zetelt en het is datgene dat het ons mogelijk maakt om onze eigenheid te beleven en uit te drukken op aarde.

Heb jij altijd gedacht dat je ego overstegen dient te worden ? Wel… dan vraag ik jou eens diep in te voelen of zoiets wel strookt met de Liefde… en met de perfectie van ons als mens… helemaal zoals we zijn… !

Waardoor ontstond dan de huidige negatieve connotatie van ons ego ?

Hier kan je veel verschillende interpretaties op plakken maar de kern is mijns insziens steeds dezelfde : We zijn simpelweg onze Oorsprong vergeten. Onze connectie met de verbazingwekkende Kracht die het Universum IS en die elke seconde hele werelden doet geboren worden.  We zijn simpelweg vergeten dat we Liefde ZIJN en dat we alle macht over ons eigen leven IN ons dragen.

In plaats van onszelf te zien als onderdeel van dit wonderbaarlijke Universum en verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen vibratie als Oorsprong van alles dat we rondom ons ervaren, gingen we de “schuld” in de buitenwereld leggen telkens wanneer we dáchten niet te krijgen waar we om gevraagd hadden.

Op die manier offerden we onze persoonlijke macht op en werden we afhankelijk van anderen om ons te geven wat we nodig hadden. Liefde en erkenning in de buitenwereld zoeken is echter een bron van steeds meer lijden en pijn want niemand buiten jou kan jou iets geven dat je niet eerst aan jezelf geeft (je kan niet oogsten wat je niet gezaaid hebt).

Ons ego vulde zich dus met gedachten en emoties over tekort in plaats van met een onwankelbaar vertrouwen in de overvloed waar we recht op hebben als onmisbaar deel van het Universum. Ons ego vulde zich met gedachten en emoties van angst in plaats van zijn band met de Liefde te VIEREN in alle relaties die het aanging met anderen.

Dit is dus waarom  de meeste mensen nog steeds in een (eigen gecreëerde) werkelijkheid leven waarin het bestaan niet als een goddelijk geschenk wordt ervaren maar als een last die je zo goed mogelijk en vaak schijnbaar ‘god-verlaten’ moet zien te dragen : een gebrek aan Bewustzijn van hun eigen Oorsprong en Mogelijkheden.

In veel boeken lees je dat het ego de oorzaak is van al deze angst, pijn en lijden. Ik hanteer liever een ietwat andere formulering. Het is immers niet het ego zélf dat “fout” is of “ontmijnd” dient te worden. Door je ego op een dergelijke manier te benaderen verloochen en veroordeel je immers een zeer belangrijk onderdeel van je goddelijke natuur, namelijk je vrije wil !

Bekijk liever de inhoud van je ego i.e. de aard van jouw gedachten als oorzaak van alles dat er “fout” gaat in jouw leven.

Waarmee vul jij jezelf / je ego op ? Wat geloof jij over jezelf en het leven ?

Vanuit een hoger bewustzijn bekeken zijn we GEZEGEND met ons ego ! (= vrije wil = welke gedachten KIES IK ?) maar doordat we onszelf hebben opgevuld met gedachten die ontstonden vanuit angst en afscheiding in plaats van met gedachten die getuigen van de Liefde die we ZIJN is het begrijpelijk dat het soms LIJKT alsof ons ego onze vijand geworden is.

Echter, wanneer we ons ego terug in verbinding stellen met bewust zijn komt zijn Oorspronkelijke aard aan het licht en hebben we de mogelijkheid van deze (schijnbare) vijand onze beste vriend te maken ! Dan wordt op aarde zijn terug magisch en het leven één groot feest !

Hoe doen we dat ?

Eerst is er het bewust worden van je ego. Zoals het nu is. Het bewust worden van al je gedachten, overtuigingen en emoties. Je leert op die manier om je ego te (her)kennen. Je kijkt ernaar vanuit bewust zijn.

Je ego is niet wie je bént. Het laat je wél voelen dat jij de schepper bent van jouw werkelijkheid !

Wil jij graag een andere werkelijkheid ervaren ? Word dan bevriend met je ego. Luister ernaar. Schrijf op wat het je vertelt. En als het je niet bevalt wat je hoort, vertel dan aan je ego dat het anders kan kiezen !

Wanneer je dit doet vanuit bewust zijn zullen alle duistere plekken (alle gedachten die niet Liefde zijn en die jou wegleiden van het hoogste geluk) oplossen. De gekwetstheden, de pijn en de trauma’s die je je eigen hebt gemaakt zullen verdwijnen.

Weet dat jouw ego jouw dienaar is. Dat alles dat erin opgeslagen ligt zomaar veranderd kan worden. Alle onbewuste gedachtepatronen waar jij je identiteit aan ontleende kunnen aangepast worden, helemaal zoals jij dat wenst.

Door dit te doen schep je een nieuw ego en zal het jou een nieuwe werkelijkheid aanbieden. Zo geef je je ego zijn rechtmatige plek terug als het magnifieke keuze-instrument waardoorheen jouw ziel zich kan manifesteren op aarde.

Wanneer je werkt vanuit bewust-zijn werk je automatisch vanuit een open hart en geef je de Liefde de kans door je heen te stromen.

Plaats je ego dus in je hart en omhul je hoofd in liefde.

Met andere woorden: Herstel de éénheid in jezelf. Aanvaard jezelf helemaal zoals je bent op dit moment. Durf naar je levensovertuigingen te kijken in volledige acceptatie. En wéét dan dat je anders kan kiezen. Dat je steeds vrij bent om je gedachten aan te passen daar waar ze niet efficiënt of “zaligmakend” bleken te zijn. Je kan werkelijk ALLES scheppen dat je kan bedenken. 

Het is tijd voor een nieuwe wereld. Een wereld waarin we de macht terug in onszelf plaatsen. De macht over ons leven. Zo’n wereld kent geen (be)schuldigingen of slachtoffergevoel. In deze wereld is iedereen zijn eigen koning en koningin.

Stop met anderen de schuld te geven over wat er volgens jou allemaal misgaat in jouw leven. Start met jezelf te zien als diegene van waaruit alles vertrekt. Alles ! Dàn houd je de macht bij jezelf. Dàn ben je niet langer slachtoffer.

Kijk naar je ego. Het staat open voor verandering. En ga dan aan de slag met de overtuigingen in jezelf die niet uit Liefde onstaan zijn. Weet dat je steeds een nieuwe opdracht kan geven aan je ego.

Verheug je in het geschenk van de oneindige mogelijkheden dat het leven je biedt en bedank je ego dat het je de mogelijkheid geeft om opnieuw en opnieuw te kiezen wat Jij wenst te ervaren.

Je ego is bereidwillig je ziel te dienen. Ben jij bereidwillig je ego aan de Hoogste Liefde te schenken ?

Wens jij deze wetenschap in de praktijk te brengen ? Wens jij je ego te vullen met DIE gedachten die jou helpen het leven te leiden waar jij naar verlangt ? 

Download dan nu GRATIS mijn stappenplan naar de manifestatie van jouw hartenwens op http://www.natuurlijkwelzijn.be 

Veel liefss,
Veerle

 

Advertenties

Je leven her-scheppen volgens een hoger plan (deel 1)

In dit hoofdstuk (dit is een extract uit mijn boek) laat ik jou zien hoe ik mijn vroegere belevingswereld volledig getransformeerd heb dankzij een grote schoonmaak in mijn geloofssysteem. Ik heb mijn ego zijn rechtmatige plaats toegewezen als het goddelijke keuzeinstrument dat het is en ik heb héél bewust gekozen om alle in angst wortelende overtuigingen die erin schuilgingen aan te passen.

Want we hébben de vrije keuze. Steeds. Over hoe we wensen te denken, over hoe we ons wensen te voelen over onszelf en over het leven.

Waarom dan niet het allermooiste kiezen voor onszelf ?!

We weten dat we de schepper zijn van onze eigen belevingswereld, toch ?!
En onze gedachten zijn krachten ! Straffer zelfs: het zijn de draden waarmee de werkelijkheid die we ervaren gesponnen wordt.

Eigenlijk is het logisch: wanneer jij blijft denken zoals je altijd gedacht hebt, over jezelf en over het leven, dan zal je blijven voelen en dan zal je blijven ontvangen wat je altijd gevoeld en ontvangen hebt. Niets meer, niets minder.

Durf dus anders te denken wanneer je iets zou willen zien veranderen in de werkelijkheid die jij ervaart.
Durf te denken in de richting van hetgeen je wenst voor jezelf !
Durf bewust die gedachten te kiezen die jou een goed en blij gevoel geven !
Je hele leven zal veranderen.

Zie het als de meest lonende anti-stress aanpak die er bestaat. Want waar vreugde heerst, is stress een onbekende !

Heb je al eens stilgestaan – echt stilgestaan – bij de wezenlijke oorzaak van
stress ? Ik wel. En ik kwam tot het volgende inzicht: stress is ALTIJD het gevolg van een niet in lijn zijn met de Oorspronkelijke Goedheid van het leven. Stress ontstaat steeds daar waar jij overtuigingen in je meedraagt die indruisen tegen de Liefde waaruit jij ontstond.

Een dagje ontstressen in de wellness of alles van je afschudden in het fitnesscenter is zalig doch hooguit kalmerend en zal nooit de oorzaak van jouw innerlijke spanningen wegnemen. Wil je een “I FEEL GOOD aanpak” die permanent resultaat oplevert, dan zal je de stress moeten ontwortelen daar waar ze ontkiemt, namelijk in jouw geloofssysteem, in jouw gedachten en overtuigingen over jezelf en over het leven.

Ik geef toe: het is niet altijd evident om deze stressveroorzakende denkpatronen op te sporen in jezelf. Maar je hebt geluk ! Ik heb de afgelopen jaren mijn eigen stress recht in de ogen gekeken (het was eerder een ‘moeten’ dan een ‘willen’ hahaha) en met de hulp van mijn Hogere Leiding heb ik de negatief geladen overtuigingen die aan de basis lagen van deze stress weten om te buigen naar een Hogere waarheid over mezelf en over het leven. Resultaat: Veel meer ‘ease and flow’ in mijn leven en ja, zelfs de mooiste dromen die ik had voor mezelf beginnen uit te komen ! Ik kan jou dus een heel eind op weg helpen als je dat wil.

Ik zal jou op de volgende pagina’s een aantal zinnen aanreiken, naargelang thema. Deze zinnen zijn geïnspireerd vanuit en geworteld in een hoger bewustzijn.

Hoe je kan voelen of dit ‘waar’ is ? Wel, wees gewoon alert en voel of hetgeen ik jou aanreik jou vreugde brengt 🙂  Vreugde voelen is immers een uitstekende graadmeter om te weten of iets al dan niet getuigt van een Hogere wijsheid en bewustzijn. Vreugde is de energie waaruit alles ooit ontstond en vreugde is dan ook de kortste weg terug naar jouw Oorsprong.

Wanneer je weerstand voelt bij het lezen van bepaalde zinnen (wanneer je het er niet mee eens bent of wanneer je ze niet kan uitspreken in het geloof dat ze kloppen voor jou op dit moment) duid je deze best aan. Je weet dan later duidelijk met welke thema’s jij aan de slag kan als je daarvoor kiest.


Here we go :

Ik wéét dat het leven goed is voor mij en dat het mij alles brengt waar ik in geloof.
Ik kies er daarom héél bewust voor om mij te focussen op welzijn.
Want welzijn is mijn goddelijke recht ! Het is mijn natuurlijke staat van zijn !
Het is mijn natuurlijke staat van zijn om mij goed te voelen. Op elk vlak. Altijd en overal.

Relaties en verantwoordelijkheid

Ik ben VOLLEDIG verantwoordelijk voor mijn eigen welzijn en alles wat er met mij gebeurt.

Het is mijn eigen vibratie die bepaalt welke omstandigheden ik in mijn leven aantrek en hoe ik reageer op anderen.

Telkens wanneer ik emoties ervaar is dit een uitnodiging van mijn ziel om mijn vibratie terug af te stemmen op de Liefde. Want Liefde kent enkel Liefde. Liefde is vrij van emoties.

Ik ben ENKEL verantwoordelijk voor mijn eigen welzijn.
Ik laat de volledige verantwoordelijkheid voor het welzijn van de ander bij de ander.

De ander liefhebben helemaal zoals hij is, is altijd genoeg.
Liefde heeft als enige doel lief te hebben.
Liefde gelooft in de kracht van de ander om zichzelf te ‘redden’.

Ik ben vrij van verantwoordelijkheid voor het inlossen van de wensen en behoeften van de ander.

Ik ben vrij van verantwoordelijkheid voor de pijn, emoties, angsten en drama’s van de ander. Ik laat deze bij de ander. Altijd. Zo hoort het. Zo respecteer ik mijzelf en OOK de ander.

Door de ander emotioneel of energetisch te willen dragen doe ik hem géén plezier. Integendeel. Zo ontken ik ten diepste de goddelijke kracht van de ander om het alleen te kunnen.

Ik laat de ander los. Alleen zo is ons samen-zijn werkelijk gebaseerd op en geworteld in Liefde.

Ik volg wat goed voelt voor MIJ en wat bevordelijk is voor mijn eigen welzijn. Ik ben ten allen tijde vrij om te spreken en te handelen zoals het voor MIJ goed is ! Ik mag dit. Het is veilig.

Handelen vanuit liefde voor mezelf is altijd juist, ongeacht of het begrepen wordt door de ander(en) of niet.

Ik heb het recht om steeds te kiezen uit liefde voor mezelf. Ook al ‘lijkt’ dit niet onvoorwaardelijk naar de ander toe. Op een dieper gelegen niveau is het dit wél.

In het geval dat mijn gevoel volgen stress of emoties zou veroorzaken in de ander(en) ben ik volledig vrij van schuld hierover.
Ik ben vrij van schuld voor het onstaan van emoties in de ander als reactie op mij en op alles wat ik (niet) doe/zeg.

De emoties van de ander zijn ont-staan in de ander en in zijn vibratie ! De enige die bijgevolg verantwoordelijk is voor deze emoties is de ander zelf !

Ik laat de mening van de ander over mij daarom bij de ander. Ze vertelt in wezen meer over de ander dan over mij.

Ik voel mij goed over mezelf, ongeacht de mening van de ander over mij.
De mening van de ander over mij is volledig  irrelevant voor mijn gevoel van welzijn. Wat heerlijk is dat zeg !

(ik houd het extract hier in deze blog beperkt tot het onderwerp ‘relaties’. In mijn boek komen ook de andere aspecten van het leven aan bod)

En.. wat denk je ervan ? Klinkt goed allemaal hè 🙂

En het kunnen ook JOUW waarheid en werkelijkheid worden ! Maar je kan ook kiezen iets anders te (blijven) geloven natuurlijk.

Omdat IK dit een erg mooie en stressvrije waarheid vind hoeft dat voor jou daarom niet zo te zijn. Je bent vrij om te kiezen voor die gedachten die jou blij maken en die jou laten voelen dat je Leeft. Maar je bent even vrij om al jouw energie in te zetten in tegengestelde richting 🙂

Altijd geldt: wat je ook kiest, het is helemaal goed !

Je zal steeds die mensen en die situaties aantrekken die resoneren met jouw gedachtenstroom. En die jou helpen haar als helemaal ‘waar’ te beleven. En dat, dat is géén keuze – haha. Dat is een Universele wet ! De wet van aantrekking.

Pràchtig hoe het Universum in elkaar zit hè. Héérlijk.
Zin om te spelen ?
Zin om te scheppen ?
Zin om voor jezelf het allermooiste te bedenken en er schaamteloos van te genieten ?

Welkom in het aards paradijs lieverd!
De hemel is op de aarde. Het is nooit anders bedoeld.

Maar goed. Hoe DOE je dit nu – je hele geloofssysteem aanpassen ?

(voor het vervolg zie deel 2)

Je leven her-scheppen volgens een hoger plan (deel 2)

Hoe DOE je dit nu – je hele geloofssysteem aanpassen ?

Wel… volgens mij allereerst door te GELOVEN dat het mogelijk is. En dat jij zélf over alle middelen beschikt om hierin te slagen.

Ben jij degene die denkt en voelt ? Dan ben jij ook degene die hier verandering in kan aanbrengen !

De tweede stap vraagt FOCUS.
Om een overtuiging aan te passen of te vervangen dien je namelijk te oefenen in het denken van je nieuwe gedachte totdat deze gedachte de oude heeft ‘overschreven’ en ze een natuurlijke gedachte is geworden. Ik bedoel hiermee: totdat ze de eerste gedachte is die spontaan in je opkomt wanneer je aan een specifiek thema denkt.

De kans is groot dat je tijdens dit proces op weerstanden stuit. Weerstanden zijn er wanneer jouw ervaring van het leven tot hier toe (volledig) anders was dan je nieuwe gedachte je aangeeft. En dat is logisch ! Dat je ervaring anders was bedoel ik. Want je oude gedachte heeft natuurlijk zoveel van het tegendeel gecreëerd dat het nu ronduit absurd lijkt om deze door jouw opgedane ‘wijsheid’ over het leven aan de kant te schuiven en in de tegengestelde richting te gaan denken.

Absurd. Absurd. Absurd ! Dat zal je ‘mind’ je althans proberen voor te houden. En toch héb je de keuze !

Je kan er ook zeker van zijn dat van zodra je kiest voor de meest liefdevolle en blije gedachte er emoties naar boven komen.
Wanneer je al een beetje geoefend bent in deze processen kan dit gewoon een gevoel van opluchting zijn. Maar wanneer je pas begint kan er heel wat boosheid, verdriet, frustratie e.d. loskomen.
Laat dit toe ! Het is bevrijdend.
Het is goed te voelen wat er in je leeft.
Je màg boos zijn, wanhopig, bang, verdrietig,…
Deze emoties zijn de restanten van je oude manier van denken. Door ze te voelen worden ze losgelaten uit je energieveld. Het maakt allemaal deel uit van het opschonen van je vibratie.

Want zie je: negatieve emoties ontstaan steeds als reactie op een gedachte die niet in lijn is met de Liefde.

Van zodra je je gedachten zuivert, volgt je voelen. Denken en voelen gaan hand in hand.

Eens je oude, negatieve emoties bevrijd zijn ga je beetje bij beetje, stap voor stap, toegang krijgen tot de corresponderende positieve emotie /gevoel bij je nieuwe gedachte.

Ik geef een voorbeeld.

Stel dat jij je nooit geliefd hebt gevoeld. Dan is het jouw negatieve overtuiging dat je niet geliefd bent. Well, I’ve got news for you: dat ben je wél. Je laat jezelf gewoon niet langer toe deze liefde te ervaren. (Het is absoluut niet belangrijk te weten hoe dit komt)

Het is NU jouw keuze of je een andere be-leving wenst ! Je begint dan aan jezelf te vertellen dat jij het absoluut verdient en waard bent om liefde te ervaren.
In het begin zou je wel eens kunnen verschieten van de negatieve reactie van je denken en je voelen op deze nieuwe ‘input’. Voor sommigen komt er misschien zelfs een bewustwording van zelf-haat die er leeft, diep vanbinnen. Niet erg. Laat het allemaal toe. Zonder je te verzetten. Kijk ernaar. Verwelkom alles.

Een tip : zet het op papier – wat er in je leeft. Schrijf en kleur het uit. Dit (schrijven met kleuren combineren) is een heel effectieve manier om jezelf te bevrijden van oude emoties.

Deze stap in het proces – de emotionele uitzuivering – gaat je een heerlijk gevoel van opluchting geven. Misschien zelfs een ‘leeg’ gevoel. Pràchtig. Er is ruimte voor het nieuwe nu.

En ja hoor ! Op een gegeven moment ga je merken -al is het maar een milliseconde in het begin – dat je je nieuwe, positieve gedachte (‘ik ben de liefde waard’) GELOOFT.

 Waaw. Héérlijk. Tijd om te vieren !

Hoe langer je oefent, des te steviger dit geloof zich wortelt in je geest.
En dan, in een magisch moment, ga je het VOELEN !
Je gaat je geliefd VOELEN.

Fantastisch. Jouw vibratie is veranderd. Jouw realiteit zal voortaan anders zijn ! Ze zal corresponderen met jouw nieuwe gedachte en gevoel. Geniet ervan ! Het is je gegund sweetheart.

Je kan dit proces versnellen door jezelf in een virtuele realiteit te plaatsen waarin je al alles ervaart zoals jij het wenst. Eigenlijk komt dit neer op ‘doen alsof’. ‘Doen alsof’ waaaw… erg onderschat is het, dit krachtige middel tot creatie. Want waarlijk: ons voorstellingsvermogen is een goddelijk geschenk !

Meestal gebruiken mensen hun verbeelding op een nefaste manier. Of laat ik enkel over mezelf spreken: Ik was daar vroeger zelf kampioen in ! Ik was kampioen in het bedenken van wat er allemaal fout kon gaan in een bepaalde situatie. En ik zag het dan al helemaal voor me.

Vermits energie steeds iemands gedachten volgt.. zijn er betere manieren om een goede afloop te creëren …

Nu gebruik ik mijn voorstellingsvermogen dus in de tegengestelde richting.
Ik beleef in mijn fantasie de mooiste dingen voor mezelf. En op zo’n manier dat ik het al helemaal kan voelen en zien, tot in detail.

Op die manier kan je dus ook oefenen in het optillen van je vibratie tot op het gewenste niveau, tot op het niveau van de realiteit die je wenst te beleven. Het universum maakt geen verschil tussen ‘echt’ en ‘fantasie’. Het universum reageert simpelweg op jouw vibratie !!!

Een heerlijke manier om te creëren hoor ! En het werkt, ik verzeker het je.

Vooral ook veel plezier hebben terwijl je schepper speelt hè !!
Laat het ‘willen’ maar gewoon even los en maak vooral lol in je virtuele wereld. Ga erheen, niet om iets af te dwingen, maar om te genieten.
Want remember : het doel is vreugde ! En vreugde is de kortste weg naar het scheppen van je mooiste dromen !

Vreugde leeft in je hart. En wanneer je vanuit je hart schept, onstaat alles altijd moeiteloos en vanzelf. Wanneer je schept vanuit een ‘willen’ daarentegen is de kans groot dat je schept vanuit een geloof in tekort.

Maar weet je: de Liefde die jij Bént kent geen tekort. Ze IS… àlles.

Wanneer je start met het scheppen van een nieuwe werkelijkheid zal er in het begin vaak een nuance van ‘willen afdwingen’ aanwezig zijn in je vibratie.
Maar je gaat merken: hoe langer je oefent in je nieuwe, vreugdevolle manier van denken, hoe meer het ‘willen afdwingen’ gaat plaatsmaken voor een gevoel van ‘zijn’. En hoe korter je bij het gevoel komt dat je al bént wat je wenst te zijn, hoe korterbij natuurlijk de manifestatie van de werkelijkheid die je wenst te ervaren.

Bijvoorbeeld. Je ervaart financieel tekort in je leven. Van zodra je je bewust wordt dat jij het zelf bent die je realiteit creëert, kies je er natuurlijk onmiddellijk voor om je te gaan focussen op overvloed en op de waarheid dat jij overvloed verdient in je leven. In het begin zijn dit idee en dit beeld van jou die leeft in absolute overvloed hoogstwaarschijnlijk meer een ‘wishfull thinking’ en een ‘willen’ dan een voelen dat je het bént. En dat is logisch ! Want zodra je voelt dat je iets bént, bén je het ook ! Wanneer jij je werkelijk (!) rijk voelt, bén je rijk.

Wanneer je kijkt vanuit een hogere Waarheid is iedereen àlles. Ook overvloedig. Wanneer je deze overvloed niet ervaart, heb je jezelf gewoon afgesloten van de stroom. Dan ben je gaan geloven in het tegendeel, dus in tekort.

Nu, je kan – zoals hierboven beschreven – aan de slag gaan met om het even welk thema en je zal merken dat na verloop van tijd dat het ‘willen’ terug een ‘zijn’ wordt, diep vanbinnen. Je nieuwe, positieve gedachte is dan zodanig geïmplementeerd in jouw vibratie dat er geen enkele twijfel meer bestaat : jij bént wat je denkt dat je bent.

Ik voel in mijn hart dat na verloop van tijd ons vermogen om te focussen en ons geloof in onszelf en onze schepperskrachten zozeer zal toenemen dat we gewoon in de vreugde hoeven te stappen van het zijn die we wensen te zijn (en in essentie al zíjn) om onze stoutse dromen WAAR te maken !!!

Alle reden om NU vreugdevol aan de slag te gaan. En om te genieten van het proces !!

…  

Een leuk zijsprongetje: Ik kreeg dit jaar op mijn verjaardag een prachtige kaart van een dierbare vriendin. Ze wijst mij erop hoeveel magische woorden er met een V beginnen (buiten mijn eigen naam hahaha) Ik moest er nu ineens aan denken omdat ik merk dat al het voorgaande samengevat kan worden met de stelling dat onze vreugde volgen en onze verbeelding vieren onze  allergrootste bondgenoten zijn naar het ervaren van een verlicht leven.

Om af te sluiten nog een gouden tip. Wanneer het even niet lijkt te lukken allemaal… stop met proberen ! Ga iets anders doen. Zo snel mogelijk ! Iets waar je blij van wordt. Liefst iets dat je fysiek in beweging zet. Een activiteit die letterlijk stroming brengt in je lijf.

Mij helpt het persoonlijk zeer goed om een goede ‘beat’ op te zetten en mezelf helemaal los te dansen. Meestal verschijnt er dan terug een glimlach op mijn gezicht en hervind ik als vanzelf een positieve vibe waardoor alles in nieuw daglicht komt te staan.

Wanneer je de lat voor jezelf echter hoger legt dan je op dat moment aankan zet je jezelf energetisch klem. Je komt dan gegarandeerd in een negatieve vibe terecht en zo geef je ongewild voeding aan een hoop negatieve emoties. Emoties zoals boosheid op jezelf en teleurstelling in je eigen kracht en kunnen. Resultaat: een groeiend gevoel van zelftwijfel. En dat is net het omgekeerde van hetgeen je wenst te bereiken ! Geloof me vrij: het is beter te erkennen wanneer je niet zo’n beste dag hebt en dit te aanvaarden.

Je hele geloofssysteem aanpassen is een proces, zeker weten ! GUN jezelf dan ook een proces ! Heb geduld. Vertrouw. Alles is nu al helemaal goed zoals het is ! Wees lief voor jezelf. Want lief zijn voor jezelf – bij àlles dat je doormaakt – is de snelste weg naar het vinden van wat je zoekt.

Prijs jezelf en wees dankbaar voor alles dat je wél al bereikt hebt ! Het is zelfs een heel goed idee om een boekje te maken waarin je alles opschrijft waar je dankbaarheid voor voelt in je leven en alles waar je trots op bent in jezelf. Wanneer je dan eens een flinke dip ervaart kan het nalezen van zo’n boekje een enorme, enorme zegening zijn !

Weet ook dat jouw grootste kracht geboren zal worden… uit wat nu misschien jouw grootste zwarte gat lijkt te zijn !

En verheug je. Want Liefde overwint… ALTIJD !

(extract uit mijn boek “Vreugde, poort naar een hoger bewustzijn”)

Hoeveel overvloed laat JIJ toe in je leven ?

Alles draait (letterlijk) om de energie die je uitstraalt. Dat weet je vast. En onze gedachten bepalen de kwaliteit van die energie. Alleen maar logisch dus om aan de slag te gaan met je diepste (vaak onbewuste) gedachten om hetgeen je aantrekt in je leven te veranderen.

ZO OOK MET DE HOEVEELHEID GELD IN JE LEVEN.

Oeps.. geld… Bij dat woord alleen al voel ik zonnevlechten samenkrampen.

Geld, JA : geld !

Hoeveel beperkende overtuigingen (= steeds herhaalde gedachten) dragen we hier wel niet over mee !! En misschien wel net WIJ, liefde- en spiritbewuste mensen !

Heb je negatief geladen deeltjes in jouw geldbewustzijn ? Dat kan je erg makkelijk achterhalen hoor.

Vraag jezelf eens af: “Hoe gerust ben ik dat ik altijd genoeg geld zal hebben ?”

En dan bedoel ik niet gewoon net genoeg geld om te ‘overleven’. Oh néé ! Jij, als bewuste schepper van je eigen belevingswereld hebt écht grootsere plannen voor jezelf dan alleen maar overleven !! Toch ??

Diep vanbinnen wéét je dat je hier bent, op deze planeet, om te GENIETEN, om jouw LEVENSVREUGDE te uiten en vorm te geven, om ALLES te kunnen doen waar je altijd van gedroomd hebt.

En alles dat je daarvoor nodig hebt (en dit kan geld zijn) hoort spontaan in je leven te verschijnen. Tenzij jij weerstanden hebt ingebouwd in jezelf natuurlijk. Dan is jouw natuurlijke stroom ergens onderbroken.

De gekste dingen (gedachten) kunnen hiervan de oorzaak zijn. En de allergekste en meest populaire gedachte (jaja !) op het gebied van geld is : geld is niet spiritueel.

Spreek die zin maar eens luidop uit en kijk/voel hoe je lichaam/gevoel reageren hierop. Blijkt dit één van jouw belemmerende overtuigingen ?

Wat denk je dan van : Geld = Liefde !

Nu heb ik jou misschien wel helemààl op je paard gezet. LOL

Awel, ik daag jou uit… Geef mij 1 reden waarom deze stelling NIET zou kloppen. Een reden die NIET voortspruit uit een beperkende gedachte gestoeld in ONMACHT.

OOOH en daar geloven wij als bewuste scheppers toch niet meer in zeker hè 😉

Jaja, je merkt het. Dit is mijn passie. Hier gaat mijn zielenvuurtje van oplaaien: om JOU bewust te maken van de beperkende (sociaal vaak ingebakken en algemeen aanvaarde) overtuigingen die jou beletten het leven van je dromen te leiden.

Doe je mee met het elimineren van alles dat jouw natuurlijke stroom en welzijn in de weg staat ?

Een klein cadeautje nog om je verder op weg te helpen : Vandaag schreef ik voor mezelf (na het doorvoelen en oplossen van enkele geldstroombeperkende blokkades in mezelf) de volgende transformatie gedachten neer. Z e kunnen ook jou helpen om jezelf terug op de overvloeds-vibe af te stemmen:

“Ik mag vertrouwen dat geld altijd rijkelijk aanwezig zal zijn en zal blijven stromen in mijn leven. De Bron van mijn inkomsten is onuitputtelijk. Ik ben oneindig overvloedig. Overvloed stroomt door mij. Overvloed stroomt dankzij mij. Ik ben het immers zélf die stroming geeft aan overvloed. Ik geef en ontvang rijkelijk.

Ik zie hoe alle zelftwijfel over de rijkdom die er altijd zal zijn voor mij NU oplost in het licht van mijn bewustzijn. Het bewustzijn dat ik de Bron Ben. De Bron EN de Stroming.”

(Weet je niet hoe je beperkende overtuigingen kan opruimen ? Kijk dan even op mijn website http://www.natuurlijkwelzijn.be)

Ooh en voor diegenen die hieruit wensen te concluderen dat ik teveel aandacht geef aan geld of voor hen die opperen dat geld niet het belangrijkste is in een leven : jullie zijn diegenen die er het meeste baat bij hebben om eens dieper in jullie eigen ‘waarheid’ te duiken en deze te vergelijken met de Allerhoogste waarheid, de waarheid van de Vreugde waaruit je ontstond.

Niets is belangrijker dan iets anders. Alles is één. Geld hoort bij het Leven. Overvloed IS Leven.

Om te doen waarvoor JIJ hier bent, om het leven te leiden waar JIJ van droomt is het nodig ook in dit gebied van je leven congruent te zijn met je zielenwaarheid !

Geld (ontdaan van alle negatieve connotaties) is simply and beautifully : Energy. Just as Love is.

Geld staat voor de WAARDE die jij jezelf en je bestaan toekent. Geld staat voor FLOW. Flow van jouw waarde, flow van jouw bijdrage aan deze wereld. Geld stelt je in staat te genieten van hetgeen anderen jou te bieden hebben. Te GENIETEN. En het stelt jou in staat te GENIETEN VAN JEZELF door hetgeen jij bijdraagt aan de vreugde-uitwisseling op deze aardbol.

JIJ kiest hoeveel van je goddelijkheid je wenst te ervaren. JIj beslist of je jouw geld (je eigen waarde-uitwisseling) angstig of vreugdevol en met open armen wenst te geven/ontvangen.

JIJ kiest je gedachten en de richting welke ze je uitsturen.

JIJ KIEST.

Namasté. And many many blessings.

Veerle